Profesionální překlady webových stránek z germánských do slovanských jazyků - WebTranslation.cz

Služby

Překládáme zejména v oborech, které zde detailněji popisujeme, abyste dostali nejen jazykově správný a přesný překlad, ale také odborný a oborově profesionální. Proto máme v našich řadách spolupracovníky s odbornou praxí v celé škále oborů.

Technika a transport

V této oblasti Vám můžeme být nápomocni s překlady

Rádi Vás podpoříme jazykově při

Naši překladatelé mají praxi v technických oborech a překladech, mají technické vzdělání, a navíc pracovali v různých obchodních a/nebo manažerských pozicích, a proto znají toto specifické prostředí a kulturu komunikace.

Při překladech z techniky se často určité výrazy, pasáže nebo detaily mnohokrát opakují. Máme technické nástroje pro zpracování textů na to, abyste nemuseli platit opakující se části neustále znovu nebo naplno - více viz Technické vybavení.

Zemědělství a ekologie

U nás překládají a tlumočí specialisté, kteří obory zemědělství, přírodní vědy nebo ekologie vystudovali a v oboru i pracovali v ČR i v zahraničí. Nabízíme Vám širokou škálu i velmi specifických překladů nebo tlumočení (technické novinky, aktuality, články) – viz též sekce Technika a transport.

Často jsme překládali absolutní novinky, stroje a technologie, které „ani Google nezná“. Jsme toho názoru, že zde specialistu skutečně potřebujete a využijete, a že se Vám s takovým odborníkem podle zkušeností našich zákazníků bude i lépe a jednodušeji odborně komunikovat.

Naši překladatelé předem konzultují přímo se zákazníkem vše potřebné, aby překlady měly nejen špičkovou kvalitu, ale byly i absolutně odborně přesné. Vždy zachováváme zvyklosti názvosloví, používané v konkrétní firmě například v již stávajících prospektech, časopisech, na webu, apod., a považujeme to za velmi důležité.

To vše Vám může ušetřit nejen starosti a čas Vašich odborníků, ale také firemní náklady na překladatelské služby – to zejména při opakování výrazů nebo celých částí v textech – viz Technické vybavení.

Turismus a gastronomie

Přejete si, aby Vaše webové stránky a texty obsahovaly nejen všechny potřebné informace, ale byly i v cizím jazyce čtivé a Vaši potenciální a stávající zákazníci Vaše služby dobře a rychle našli v džungli internetu?

V oboru turismu a gastronomie Vám můžeme garantovat dlouholeté zkušenosti, máme překladatele, kteří pracovali jako průvodci cestovního ruchu, nebo přímo v turistických a gastronomických zařízeních, či v zákaznickém servisu. Vědí proto, na co zákazníci slyší a co je osloví v konkrétní zemi či kultuře (podle jazyka). Také naše znalosti marketingu a komunikace zde velmi dobře využijeme.

Překlady se snažíme zpracovávat co nejlépe v souladu s principy SEO (optimalizace textů pro webové vyhledávače), aby Vaše informace byly nejen dobře přeložené, ale v konkrétním jazyce i dobře vyhledatelné potenciálními zájemci a Vašimi zákazníky.

Často nebo více opakované texty neúčtujeme znovu nebo jen zlomkem ceny, což Vám může značně uspořit náklady na překladatelské služby - informace k tomu najdete na Technické vybavení.

Marketing a obchod

Marketing je specifický obor, protože víc než kde jinde právě zde je důležité a platí nejen CO říci, ale i JAK to říci. Budeme rádi, pokud využijete naše portfolio zkušeností pro Vaše potenciální a stávající zákazníky, ale i pro komunikaci s Vaším vnitřním zákazníkem – spolupracovníky Vaší firmy.

Naše zkušenosti v oboru marketingu jsou podložené teoretickými znalostmi marketingu (někteří naši specialisté studovali marketing v ČR i v zahraničí, např. na LOMA University Atlanta-USA, nebo mají školení vedená osobně Philipem Kotlerem, světovým guru marketingu).

Využíváme také a zejména

Tyto komplexní znalosti jsou v pozadí našich profesionálních překladů, které se snažíme dělat co nejvíce

Detaily k technice a průběhu překladu najdete také na Technické vybavení.

Ceny překladů/tlumočení

Ceny tlumočení se stanovují vždy předem a dohodou s dojednáním dalších podmínek (doprava na místo tlumočení, případné prostoje nebo ubytování při vícedenních akcích, apod.)

Dbáme na vysokou kvalitu, odbornost a profesionální společenské vystupování našich tlumočníků.

V případě jiných, zde neuvedených speciálních požadavků a přání nás, prosím, neváhejte kontaktovat.